خانه / بایگانی نوشته هابرگه 13

بایگانی نوشته ها

مالیه عمومی – دکتر مجتبی باقری تودشکی

جزوه مالیه عمومی استاد باقری تودشکی با نگارش خانم فاضلی در دو قسمت در خدمت شما قرار گرفته است. قسمت اول مربوط به قبل از میانترم و قست دوم مربوط به بعد از میان ترم می باشد. کسانی که میان ترم نداده اند و کسانی که نمره مطلوبی دریافت نکرده اند باید هم قسمت هم قسمت دوم را امتحان دهند. قسمت …

ادامه مطلب »

مقاله ی قتل در فراش دکتر سید حسین هاشمی

جسله ی ۱۵ حقوق جزا عمومی ۱ استاد هاشمی تشکیل شد. نکته قابل ذکر این جلسه این بود که مقاله ای که به عنوان یکی از منابع امتحان انتخاب شده بود مقاله ی تعارض اصل ۱۶۷… بود که ما در گذشته آن را برای شما قرار داده ایم اما در این جلسه بیان شد که مقاله قتل در فراش در …

ادامه مطلب »

مقاله برسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی… استاد هاشمی

جزوه برسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات از دکتر هاشمی برای درس حقوق جزا ۱ بوده و ۵ نمره ی امتحان از این جزوه می باشد.(۵ نمره به مقاله قتل در فراش تعلق گرفت) دانلود جزوه: نسخه pdf

ادامه مطلب »

حقوق مدنی استاد مقدادی

جزوه حقوق مدنی استاد مقدادی تا همین جلسه برایتان گذاشته ام بدیهی است که در صورت تدریس استاد این جزوه کامل تر خواهد شد. دانلود جزوه: نسخه PDF

ادامه مطلب »