خانه / نتایج نظر سنجی ها

نتایج نظر سنجی ها

نتایج نظرسنجی “عملی تر شدن سایت”

  این نظر سنجی از تاریخ ۸/۸/۱۳۹۰ انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۱ ، نظر خود را در مورد درج مطالب علمی بیشتر در وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید اعلام کرده اند. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی …

ادامه مطلب »

نتایج نظر سنجی “سطح رضایتمندی دانشجویان”

این نظر سنجی از تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۲ ، بر این اعتقاد بوده اند که دفتر خدمات دانشجویی رضایت آنها را بیشتر جلب نموده است. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی آن می باشد و در …

ادامه مطلب »

نتایج نظرسنجی “کارت تردد”

این نظر سنجی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۱ ، اعلام نموده اند هزینه ی دریافتی برای کارت تردد پول زور است. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی آن می باشد و در برابر نتایجش هیچ مسئولیتی …

ادامه مطلب »

نتایج نظرسنجی “وضعیت شما در دوران کارشناسی”

این نظر سنجی از تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۴، وضعیت خود را در دوران کارشناسی افتضاح ارزیابی نموده اند. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی آن می باشد و در برابر نتایجش هیچ مسئولیتی ندارد.

ادامه مطلب »

نتایج نظرسنجی “کارت دانشجویی”

  این نظر سنجی از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۲ ، موافق نشان دادن کارت دانشجویی هنگام ورود به دانشگاه نبوده اند. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی آن می باشد و در برابر نتایجش هیچ مسئولیتی …

ادامه مطلب »

نتایج نظر سنجی “انجمن عملی گروه حقوق”

این نظر سنجی از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۱ ، مهم ترین کارکرد انجمن علمی گروه حقوق را برگزاری همایش های حقوقی دانسته اند. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی آن می باشد و در برابر نتایجش …

ادامه مطلب »

نتایج نظر سنجی “امتحانات”

این نظر سنجی از تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ طی مدت ۵ روز و دریافت ۴۰ نظر انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۵، امتحان حقوق مدنی۳  را با کسب نیمی از آرا ، دارای بیشترین نا خوشایندی دانسته اند. درس مدنی ۳ توسط دو استاد گرانقدر دانشگاه مفید ، آقایان احمد زاده و دلشاد معارف ارائه شده بود . قابل توجه است …

ادامه مطلب »

نتایج نظر سنجی “علت عدم کیفیت غذای سلف دانشگاه”

این نظر سنجی از تاریخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ تا تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ طی مدت  ۷ روز انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۱ ، علت بی کیفیتی غذای سلف دانشگاه را عدم نظارت صحیح مسئول سلف دانسته اند. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی …

ادامه مطلب »

نتایج نظرسنجی “بهترین استاد”

این نظر سنجی از تاریخ ۶/۹/۱۳۸۹ تا تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ طی ۱۷ روز انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی استاد هاشمی با کسب ۱۵ رای، ۳۰٪ کل آرا محبوب ترین فرد بین اهالی حقوق ۸۸ هستند.

ادامه مطلب »

نتایج نظرسنجی “کسل کننده ترین کلاس”

  این نظر سنجی از تاریخ ۶/۸/۱۳۸۹ انجام شده است. بر طبق این نظر سنجی بازدیدکنندگان  با انتخاب گزینه ی ۱ ، کسل کننده ترین کلاس این ترم را کلاس جامعه شناسی استاد حسینی جبلی دانسته اند. این نتایج توسط دانشجویان رقم خورده است و وبسایت ورودی های ۸۸ حقوق دانشگاه مفید،  تنها ، برگذارکننده ی آن می باشد و در …

ادامه مطلب »